Aktualności

Zarząd Powiatu Brzeskiego z absolutorium i wotum zaufania


Radni powiatowi zgodnie zaaprobowali wykonanie budżetu za rok 2020 i przy jednym głosie wstrzymującym przyznali wotum zaufania dla starosty i zarządu – tak wyglądały wczorajsze obrady sesji Rady Powiatu Brzeskiego. Pomimo trudnej sytuacji finansowej samorządu, w roku 2020 zaplanowane dochody wzrosły o 15 milionów złotych. Radni wszystkich ugrupowań docenili te działania i jednogłośnie zagłosowali za absolutorium.

- Miniony rok był rzeczywiście trudny, bo baliśmy się, że będzie problem z wypracowaniem zaplanowanych dochodów – mówi naszej gazecie Jacek Monkiewicz, starosta brzeski. – Zanotowaliśmy wzrost o 15 milionów. Z kolei wydatki nieco się zwiększyły o około 8 milionów, dlatego rok zakończyliśmy z rekordową nadwyżką. Oczywiście nie wszystkie inwestycje udało nam się zrealizować, jak chociażby modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którą przesunęliśmy. Ale ten dobry rok 2020 to zasługa pracowników naszego starostwa, wszystkich naszych jednostek, także Zarządu, jak również samych radnych, z którymi współpraca układa się po prostu dobrze. 

Starosta podkreśla, że Regionalna Izba Obrachunkowa opiniując dokumenty finansowe rokrocznie zwraca uwagę na stan konta Brzeskiego Centrum Medycznego, które nadal zmaga się z problemami ekonomicznymi. O ile lecznica funkcjonuje bez większych problemów, bo zabiegi wykonywane są na wszystkich oddziałach na bieżąco, to zadłużenie placówki wciąż jest spore. 

Problemem Powiatu od lat jest również zbyt niska subwencja oświatowa. W 2020 roku samorząd musiał do edukacji dołożyć ponad 5 mln złotych.