Aktualności
Powiat brzeski

„Zdalna szkoła” w powiecie brzeskim


Od 25 marca 2020r. nauka ze szkolnych ławek przeniosła się przed monitory komputerów i tabletów. Organizacja nauczania zdalnego przyniosła wiele wyzwań dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a także uczniów. Przede wszystkim pojawiły się problemy z dostępem każdego ucznia do sprzętu, na którym mógłby pracować. Dyrektorzy szkół Powiatu Brzeskiego już od samego początku ruszyli z pomocą i wypożyczali szkolne laptopy uczniom lub nauczycielom, którzy ich potrzebowali.

1 kwietnia 2020 r. ruszył projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu Powiat Brzeski uzyskał dofinansowanie w wysokości 99 995,00 zł, które w całości zostało przeznaczone na zakup wysokiej klasy laptopów i myszek. Już trafiły do siedmiu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski i zostaną przekazane uczniom, by mogli oni efektywnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu.

359 views