Aktualności
Brzeg

ZSB w Brzegu w Klastrze Edukacyjnym Wałbrzyskiej Strefy Inwestycyjnej


Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu przystąpił do Klastra Edukacyjnego Wałbrzyskiej Strefy Inwestycyjnej „INVEST in EDU”, którego głównym celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy.

Dynamiczny rozwój rynku pracy oraz zmienność jego zapotrzebowania wymaga od współczesnej szkoły ciągłego poszerzania współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Dzięki przynależności do Klastra uczniowie technikum i szkoły branżowej będą mieli specjalistyczne szkolenia, spotkania z przedstawicielami poszukującymi pracowników, lepszy dostęp do praktyk realizowanych u przedsiębiorców działających w Wałbrzyskiej Strefie Inwestycyjnej, a niektóre kierunki kształcenia mogą być objęte patronatem konkretnych przedsiębiorstw.

Jesteśmy przekonani, że ta współpraca będzie źródłem korzyści zarówno dla pracodawców, uczniów, jak i szkoły. Uczniowie będą mogli poznawać nowatorskie rozwiązania technologiczne i zdobywać praktyczne umiejętności – mówi Renata Jabłońska-Denes, dyrektor szkoły.

Szkolnictwo zawodowe, aby jeszcze lepiej przygotowywać uczniów do pracy, musi być realizowane w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami – dodaje dyrektor szkoły. Wychodzimy wciąż naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, poszerzając współpracę i pozyskując kolejnych partnerów.

Wałbrzyska Strefa Inwestycyjna powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” w 2015 r. Kładzie on nacisk na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z nauką i biznesem, a także poprzez transfer wiedzy i kapitału ludzkiego pomiędzy tymi obszarami. Ważnym aspektem działalności Klastra jest podnoszenie wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników oraz promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także ich rodziców i opiekunów. Realizowany projekt objęty jest honorowym patronatem MEN.

Obecnie w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” jest zrzeszonych ponad 120 podmiotów, w tym przedsiębiorcy, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, branżowe i techniczne, a także uczelnie wyższe, instytucje wspierające i okołobiznesowe.

Reklama
72 views