Aktualności
Brzeg

ZSB w Brzegu z tytułem „Szkoły w chmurze Microsoft”


Miło nam poinformować, że Dyrektor ds. edukacji Microsoft Polska przekazał certyfikat i list gratulacyjny dla dyrekcji, grona pedagogicznego
i uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu. Zostaliśmy wyróżnieni jako „Szkoła w chmurze Microsoft”.  

Serdecznie gratulujemy w imieniu Microsoft otrzymania tytułu Szkoła w Chmurze Microsoft! Życzymy powodzenia w dalszej transformacji cyfrowej szkoły – napisano w certyfikacie jakim możemy się pochwalić. Tablica zostanie powieszona na parterze budynku. 

Tytuł ten przyznawany jest placówkom, które przystąpiły do programu „Microsoft dla Edukacji” oraz zapewniają swoim uczniom możliwość nauki
z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych na miarę XXI wieku. 

Jesteśmy dumni z wyróżnienia. Staraliśmy się sprostać wyzwaniu jakim było wprowadzenie nauczania zdalnego. Uczniowie i nauczyciele korzystali
z platformy Office 365, w tym aplikacji Teams – powiedziała Renata Jabłońska-Denes, dyrektor szkoły. Tytuł ten, to sukces całej społeczności szkolnej, dziękuję wszystkim za trud podjęcia procesu transformacji sposobu nauczania, dodaje dyrektor.  

Szkoła w Chmurze Microsoft to: 

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji
    i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii,
    a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów. 
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły. 

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem, a także zaproszenie do światowych programów takich jak: 

Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli 

Showcase School czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół. 

Więcej informacji na stronie: https://aka.ms/MicrosoftACE

Monika Wojciechowska
pedagog szkolny ZSB w Brzegu 

Reklama
65 views